Ambulanta za onkologijo - drugo mnenje

Rak postaja najpogostejša bolezen sodobnega človeka. Dobra novica je, da je danes z zgodnjim odkrivanjem bolezni, predvsem pa ustreznim zdravljenjem, raka pri večini obolelih mogoče ozdraviti ali vsaj za dolgo zazdraviti . V razvitih deželah  ozdravi že dvetretjini obolelih za rakom. Za doseganje tako dobrih rezulatov zdravljenja pa je potrebno, da vsak posamezen bolnik prejme njemu in njegovi bolezni prilagojeno najboljše možno zdravljenje. Zato je priporočeno, da bolnik z rakom pridobi  več mnenj o najoptimalnejšem zdravljenju na podlagi katerih se nato lažje in bolje odloči  o svojem zdravljenju.

V sanatoriju zato nudimo  pregled in svetovanje bolnikom z rakom o njihovi bolezni ter o najboljših možnih načinih zdravljenja in oskrbe bolezni. Svetuje mednarodni priznan strokovnjak onkolog, ki na na podlagi poglobljenega pogovora z vami, kliničnega pregleda in pregleda vaše dosedanje dokumentacije poda tki. drugo mnenje. Drugo mnenje vsebuje nasvet o priporočenih  dodatnih diagnostičnih postopkih in  nasvet o najboljšem možnem zdravljenju in oskrbi vaše bolezni.

Na pregled in svetovanje  prinesite vse podatke o dosedanjih diagnostičnih postopkih in zdravljenju. Zelo pomembno je, da prinesete pisne izvide o patohistološkem pregledu rakavega tkiva, če je bilo že opravljeno in tudi fotokopije vseh izvidov preiskav (krvni izvidi, CT preiskave, itd. ) ter odpustnih pisem  po zdravljenju v bolnici. Zaželeno je, da na  pregled in svetovanje pripeljete svojega partnerja ali drugo osebo, ki vam pomaga in stoji ob strani pri premagovanju  bolezni.