Darko Jenežić dr. med.

Ambulanta za anesteziologijo

Ambulanta za anesteziologijo

Strokovna področja in specializacije
Anesteziologija

Zaposlitev
Kirurški sanatorij Rožna dolina

Poklicna pot
Medicinsko fakulteto končal leta 2007 v Nišu. V Sloveniji je leta 2009 opravil strokovni izpit in začel z opravljanjem specijalizacije iz anesteziologije v Splošni bolnišnici Novo mesto in Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Dodatno se je izpopolnjeval na področju regionalne anestezije in več mesecev preživel v Kliničnem bolničnem centru Rijeka, ki zaposljuje nekatere najboljše strokovnjake s tega področja v regiji. Na to temo se je udeležil tudi številnih kongresov, šol, delavnic in seminarjev. V SB Novo mesto je delal na področju razvoja Službe za lajšanje postoperacijske bolečine. Poleg akutne bolečine se je ukvarjal tudi z lajšanjem kronične bolečine. Znanje akupunkture je pridobil v letih 2013 in 2014 na izobraževanju v Zagrebu, kjer je pri Hrvaškem zdravniškem društvu opravil mednarodno priznan izpit s strani ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). Leta 2015 je opravil specialistični izpit iz anesteziologije.

Zaposlitev:
Od leta 2019 je zaposlen v Kirurškem  sanatoriju Rožna dolina.