Kazalniki kakovosti

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. Novosti bodo sproti objavljene tudi na spletni strani http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/ zdravstveno_varstvo/kakovost_in_varnost/kazalniki_kakovosti/.

Kazalniki kakovosti leto 2018

Kazalniki kakovosti januar marec 2018
Kazalniki kakovosti april-junij 2018
Kazalniki kakovosti julij-september 2018
Kazalniki kakovosti oktober-december 2018

Kazalniki kakovosti leto 2019

Kazalniki kakovosti januar marec 2019
Kazalniki kakovosti april-junij 2019
Kazalniki kakovosti julij-september 2019
Kazalniki kakovosti oktober-december 2019

Kazalniki kakovosti leto 2020

Kazalniki kakovosti januar marec 2020
Kazalniki kakovosti april-junij 2020
Kazalniki kakovosti julij-september 2020
Kazalniki kakovosti oktober-december 2020

Kazalniki kakovosti leto 2020

Kazalniki kakovosti januar marec 2021
Kazalniki kakovosti april junij 2021

Kazalniki kakovosti julij september 2021

Kazalniki kakovosti oktober december 2021