Čakalne dobe

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov mesečno do 5. dne v mesecu na spletni stran Kirurškega sanatorija objavimo čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve.

Na spletnih straneh IVZ RS so objavljene nacionalne čakalne dobe, najkrajše čakalne dobe za posamezno zdravstveno storitev na nivoju države.

Pacient lahko tako na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo čakalno dobo.

Čakalne dobe na koncesijske storitve

 

Čakalne dobe za operacije - SAMOPLAČNIKI

Storitev Samoplačniki (dni)
Operacija krčnih žil 14
Operacija žolčnih kamnov 14
Operacija kile 14
Operacija sive mrene (katarakta) 14
Artroplastika kolka (protetika, endoproteza) 30
Artroplastika kolena 30
Operacija SCC 14
Ostala kirurgija roke 14
Operacije artroskopija 30
Operacije ostala ortopedija 30
Operacije proktologija 14
Operacije hrbtenice 45

 

Čakalne dobe za ambulantne storitve SAMOPLAČNIKI

Storitev Samoplačniki (dni)
Ambulanta abdominalna – kile 7
Ambulanta abdominalna – žolčni kamni 7
Ambulanta proktologija 7
Ambulanta žilna kirurgija – krčne žile 7
Ambulanta kirurgija roke – SCC 7
Ambulanta kirurgija roke – ostala roka 7
Ultrazvočna diagnostika 7
Ultrazvočna diagnostika – dopler žil 7
Ambulanta ortopedija – TEP kolka 7
Ambulanta ortopedija – TEP kolena 7
Ambulanta ortopedija – male operacije 7
Ambulanta okulistika – siva mrena 7
Ambulanta okulistika – ostali pregledi 7
Ambulanta plastična kirurgija 7
Kolonoskopije 14
Ambulanta ortopedija – hrbtenice 21