Čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov do 10. dne v mesecu na spletni stran Kirurškega sanatorija objavimo čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve. Na spletnih straneh NIJZ RS so objavljene nacionalne čakalne dobe, najkrajše čakalne dobe za posamezno zdravstveno storitev na nivoju države. Pacient lahko tako na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo čakalno dobo.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina d.o.o. je Polona Laharnar, telefonska številka +386 (0)1 477 94-14 ter e-mail naslov polona.laharnar@ksrd.si. Kontaktni podatki niso namenjeni naročanju pacientov na preglede in operacije. Če se želite naročiti se obrnite na recepcijo Kirurškega sanatorija. Več informacij glede naročanja dobite v rubriki naročanje.

Ministrstvo za zdavje je sprejelo dva pomembna dokumenta:

Na osnovi 14.a člena, Zakona o pacientovih pravicah, vas obveščamo kakšne so posledice neopravičene odsotnosti od termina. Več o vaših pravicah in dolžnostih si lahko preberete v priloženi brošuri Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.o.o.

Pravice in dolžnosti pacienta

Vodenje čakalnih seznamov

V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina vodimo čakalne sezname za vse storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Čakalne dobe prikazujemo s klikom na izbrano področje.

Čakalne dobe specialistična bolnišnična dejavnost izražena v dnevih

Čakalne dobe specialistična ambulantna dejavnost izražena v dnevih

Čakalne dobe specialistična bolnišnična dejavnost izražena v dnevih na dan 1.12.2019

Področje žilne kirurgije

Izvajalci

prof.dr.Vojko Flis dr. med.
Ivan Kneževič dr. med.
mag.Andrej Bergauer dr. med.
mag. Nikola Lakić dr. med.
Primož Trunk dr. med.
Klemen Kerin dr. med.
Tadeja Kolar dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si

Tip storitve

Zelo hitro

Hitro

Redno

Samop.

1311-Operacija krčnih žil 18 141 141 14

Področje abdominalne kirurgije

Izvajalci: Ivan Rauch dr. med.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
dr. Mark Mušič Medic dr. med.
prof.dr.Franc Jelenc dr. med.
Andraž Glavič dr. med.
Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si
Tip storitve Zelo hitro Hitro Redno Samop.
1327-Operacija žolčnih kamnov 18 137 137 7-14
1342-Operacija kile 18 138 141 7-14

Področje proktologija

Izvajalci Ivan Rauch dr.med.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si
Tip storitve Zelo hitro Hitro Redno Samop.
1343-proktološke operacije 18 38 120 7-14

Področje kirurgije roke

Izvajalci priv.doc.dr.Janez Bajec dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov:

Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si
Tip storitve Zelo hitro Hitro Redno Samop.
1149-Operacija SCC 18 81 102 1-14

1440-Ostale operacije na
področju kirurgije roke

18 120 127 1-14

Področje ortopedije

Izvajalci

Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
asist.mag.Matjaž Voršič dr. med.
prof. dr. Rok Vengust dr. med.
Rasto Stok dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov:

Brigita Lovko, dipl.MS, Mirjam Meglič, zdrav.tehnik +386 (0)1 477 94 00, mirjam.meglic@ksrd.si, brigita.lovko@ksrd.si

Tip storitve Zelo hitra Hitra Redna Samop.
1626-TEP kolena 18 298 505 30
1624-TEP kolka 18 778 1318 30
2006-Artroskopija 18 541 541 7-14
1611-Ledvena hrbtenica 18 101 247 30
1611-Vratna hrbtenica 18 101 247 30
2108-Dekompresija hrbtenica 18 29 198 30
1607-Operacija na stopali 18 218 337 30
1435-Ostala ortopedija 18 128 726 30

Področje okulistike

Izvajalci mag.Mateja Maležič Blažič dr.med.
  Alja Črnej dr. med.
Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Marina Laharnar, dipl.MS, Tadej Tekavčič, zdr.tehnik +386 (0)1 477 94 00
Tip storitve Zelo hitra Hitra Redna Samop.
1195-Operacija sive mrene/ 18 274 274 14

Čakalne dobe specialistična ambulantna dejavnost izražena v dnevih na dan 1.12.2019

Dejavnost žilna kirurgija (operacije krčnih žil) - prvi pregled pri specialistu 1996P

Izvajalci prof.dr.Vojko Flis dr. med.
doc.dr.Ivan Kneževič dr. med.
mag. Andrej Bergauer dr. med.
mag. Nikola Lakič dr. med.
Primož Trunk dr. med.
Klemen Kerin dr. med.
Tadeja Kolar dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov  Kristina Kero, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Kristina Kero, dipl.MS
Služba za naročanje Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samop.
prof.dr.Vojko Flis dr.med. / 135 150 7-14
doc.dr.Ivan Kneževič dr. med. 18 68 89 7-14
mag. Nikola Lakič dr. med. 18 37 51 7-14
Primož Trunk dr. med. 29 57 79 7-14
mag. Andrej Bergauer dr med. / 99 169 7-14
Kerin Klemen dr. med. 18 43 81 7-14
Tadeja Kolar dr. med. 18 / 78 7-14

Dejavnost abdominalna kirurgija (operacije kil) - prvi pregled pri specialistu 1006P

Izvajalci Ivan Rauch dr. med.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
dr, Mark Mušič Medic dr. med.
prof.dr.Franci Jelenc dr. med.
Andraž Glavič dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mateja Sever, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Mateja Sever, dipl.MS
Tina Šabec, ZT
Janja Zupančič, ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samop.
Ivan Rauch dr. med. 18 50 50 7-14
Yasmin Marianna Hunt dr. med. 18 65 156 7-14
dr. Mark Mušič Medic dr. med. 29 33 113 7-14
prof.dr.Franci Jelenc dr. med. 18 81 142 7-14
Andraž Glavič dr. med. 38 38 87 7-14

Dejavnost abdominalna kirurgija (operacija žolčnih kamnov) - prvi pregled pri specialistu 1006P

Izvajalci Ivan Rauch dr. med.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
dr, Mark Mušič Medic dr. med.
prof.dr.Franci Jelenc dr. med.
Andraž Glavič dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mateja Sever, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Mateja Sever, dipl.MS
Tina Šabec, ZT
Janja Zupančič, ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samop.
Ivan Rauch dr. med. 18 50 50 7-14
Yasmin Marianna Hunt dr. med. 18 38 43 7-14
dr. Mark Mušič Medic dr. med. 29 33 78 7-14
prof.dr.Franci Jelenc dr. med. 29 43 142 7-14
Andraž Glavič dr. med. 38 68 87 7-14

Dejavnost proktologija - prvi pregled pri specialistu 1007P

Izvajalci Ivan Rauch dr.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
Urška Kogovšek dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mateja Sever, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Mateja Sever, dipl.MS
Tina Šabev, ZT
Janja Zupančič, ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
Ivan Rauch dr. med. 38 197 197 7-14
Yasmin Marianna Hunt dr. med. / 197 197 7-14

Dejavnost kolonoskopije - 1597

Izvajalci Ivan Rauch dr.
Yasmin Marianna Hunt dr. med.
Alojz Šmid dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mateja Sever, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Mateja Sever, dipl.MS
Tina Šabec, ZT
Janja Zupančič, ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samop.
Ivan Rauch dr. med. 29 155 155 /
Yasmin Marianna Hunt dr. med. 29 149 404 /
Alojz Šmid dr. med. 50 94 144 /

Dejavnost kirurgija roke - prvi pregled pri specialistu 1038P

Izvajalci priv.doc.dr.Janez Bajec dr.med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Katarina Makše, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Katarina Makše, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samop.
priv.doc.dr.Janez Bajec dr. med. 98 128 155 7-14

Dejavnost ortopedija (TEP kolena) - prvi pregled pri specialistu 1033P 

Izvajalci Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med.
mag.Rasto Stok dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
Mitja Maechtig dr. med. 18 178 178 30
Klemen Bedenčič dr. med 18 99 99 30
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med. 18 85 85 30
mag.Rasto Stok dr. med. 18 149 149 14

Dejavnost ortopedija (TEP kolka) - prvi pregled pri specialistu 1033P

Izvajalci Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med.
mag.Rasto Stok dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
Mitja Maechtig dr. med. 18 99 99 7-14
Klemen Bedenčič dr. med 18 38 50 7-14
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med. 18 58 58 7-14
mag.Rasto Stok dr. med. 18 88 88 7-14

Dejavnosti ortopedija (mala ortopedija) - prvi pregled pri specialistu 1033P

Izvajalci Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med.
mag.Rasto Stok dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
Mitja Maechtig dr. med. 78 218 218 7-14
Klemen Bedenčič dr. med 18 68 120 7-14
prof.dr.Venčeslav Pišot dr. med. 18 64 155 7-14
mag.Rasto Stok dr. med. 68 149 235 7-14

Dejavnost ortopedije (ledvena hrbtenica) - prvi pregled pri specialistu 1033P

Izvajalci

asis. mag. Matjaž Voršič dr. med.
prof.dr.Rok Vengust dr. med.
Tomaž Šmigoc dr. med.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mirjam Meglič ZT
Odgovorna medicinska sestra Mirjam Meglič ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
asist. mag. Matja Voršič dr. med. 38 43 43 30
prof.dr.Rok Vengust dr med. / 78 78 7

Dejavnost ortopedije (vratna hrbtenica hrbtenica) - prvi pregled pri specialistu 1033P

Izvajalci

asis. mag. Matjaž Voršič dr. med.
prof.dr.Rok Vengust dr. med.
Tomaž Šmigoc dr. med.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Mirjam Meglič ZT
Odgovorna medicinska sestra Mirjam Meglič ZT
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si
Izvajalec Zelo hitro Hitro Redno Samopl.
asist. mag. Matja Voršič dr. med. 18 45 45 30
prof.dr.Rok Vengust dr med. 38 68 68 7

 Dejavnost okulistika (pregled za operacijo sive mrene) - prvi pregled pri specialistu 1028P

Izvajalci mag. Mateja Maležič Blažič
Vid Anton Prosenc dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl.MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl.MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Vid Anton Prisenc dr. med. 38 71 267 14

Dejavnost okulistika (pregled zaradi predpisa očal) - prvi pregled pri specialistu 1930P

Izvajalci mag. Mateja Maležič Blažič
Vid Anton Prosenc dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl.MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl.MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Vid Anton Prisenc dr. med. 18 47 239 14

Ultrazvočna dejavnosti (UZ trebuha) - pregled pri specialistu 1963

Izvajalci Gašper Gregorič dr.med.
Anton Kenig dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Gašper Gregorič dr.med. 52 78 100 14
Anton Kenig dr. med. 64 73 96 14

Ultrazvočna dejavnost (UZ žil spodnjih okončin)- pregled pri specialistu 1938

Izvajalci Andrej Bergauer dr, med,
Sonja Kramer dr, med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

 

Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Andrej Bergauer dr, med, 18 52 108 30

Ultrazvočna dejavnosti (UZ mehkih tkiv) - pregled pri specialistu 1991

Izvajalci Gašper Gregorič dr.med.
Anton Kenig dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Gašper Gregorič dr.med. / 129 173 14
Anton Kenig dr. med. 92 114 120 14

 Perimetrija 1480

Izvajalci Vid Anton Prosenc dr, med.  
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dip. MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dip. MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  
Izvajalec Zelo hitra Hitra Redna Samopl.
Vid Anton Prosenc dr.med. 18 18 19 7