Pravice pacientov

Osnovna načela pravic pacientov so zapisana v Deklaraciji o pravicah pacientov v Evropi, ki jo je leta 1994 sprejela Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pravice pacientov poudarja tudi Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva, sprejeti na konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, leta 1996 v Ljubljani. V priloženem dokumentu si lahko preberete več o privolitvi na poseg, obveščenosti, zaupnosti in zasebnosti ter zdravljenju in negi.