Kakovost

V Kirurškem sanatoriju se s kakovostjo v zdravstvu ukvajamo od ustanovitve. S strokovno in organizacijsko zasnovo omogočamo svojim zdravnikom in ostalemu osebju pogoje dela, v katerih se posvečajo pacientom od začetnega pregleda do operacije in pooperativnega zdravljenja. Pacientom je poleg skrbne nege in prijaznega osebja zagotovljeno tudi udobno bivanje.

Osnovna naloga osebja je nadzor in izboljševanje delovnih procesov, ki vplivajo na kakovost dela in varnost pacientov, njihovih svojcev ter zaposlenih.

Da svoje delo opravljamo odlično, nam potrjuje tudi uspešno pridobljena mednarodna akreditacija po standardu AACI in priznanje naših pacientov, ki so nas po anketi Ministrstva za zdravje ocenili kot eno najboljših slovenskih bolnišnic.

Kazalniki kakovosti

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. Novosti bodo sproti objavljene tudi na spletni strani.

Kazalniki kakovosti Oktober - december 2016 (pdf)
Kazalniki kakovosti Julij - September 2016 (pdf)
Kazalniki kakovosti April - Junij 2016 (pdf)
Kazalniki kakovosti Januar - Marec 2017 (pdf)
Kazalniki kakovosti April - Junij 2017 (pdf)
Kazalniki kakovosti Julij - Spetember 2017 (pdf)
Kazalniki kakovosti Oktober - December 2017 (pdf)
Kazalniki kakovosti Januar - Marec 2018 (pdf)

Kazalniki učinkovitosti izvedbe EDP 2017

Procesni kazalniki EDP avgust 2017
Procesni kazalniki EDP september 2017
Procesni kazalniki EDP OKTOBER 2017
Procesni kazalniki EDP november 2017
Procesni kazalniki EDP december 2017
 

Realizacija EDP avgust 2017
Realizacija EDP september 2017
Realizacija EDP OKTOBER 2017
Realizacija EDP november 2017
Realizacija EDP december 2017
 

Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici

Na Ministrstvu za zdravje so leta 2006 prvič uvedli nacionalno anketo o izkušnjah odraslih pacientov v akutni obravnavi in tako tudi omogočili primerjavo rezultatov med različnimi izvajalci. Kljub nekaterim ugotovljenim metodološkim pomanjkljivostim zanimive informacije, ki jih pridobimo s pomočjo ankete,  predstavljamo z objavo zbirnih letnih poročil.

Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2006 (pdf)
Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2008 (pdf)
Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2010 (pdf)
Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici 2012 (pdf)

Klinične poti

Klinične poti so orodje, s pomočjo katerega povezujemo različne vidike obravnave pacienta. Obenem s kliničnimi potmi določamo klinične smernice v načrtu oskrbe posameznega pacienta. Z uporabo kliničnih poti je omogočena boljša sledljivost oskrbe pacienta, kar omogoča boljše načrtovanje, upravljanje in vodenje klinično/strokovnih elementov, pa tudi administrativnih elementov zdravstvene organizacije. Klinične poti so predvsem lokalno orodje, prilagojeno specifičnim okoliščinam in delovni kulturi posamezne zdravstvene ustanove.7

Klinična pot - operacija karpalnega kanala (pdf)
Klinična pot - operacija discus hernije (pdf)
Klinična pot - artroskopija (pdf)
Klinična pot - vstavitev TEP kolka (pdf)
Klinična pot - operacija kile (pdf)
Klinična pot - operacija varic (pdf)