Osnovni podatki

Naziv: Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.
Skrajšani naziv: Kirurški sanatorij d.o.o.

Naslov: Rožna dolina cesta IV/45, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 477 94 00
Faks: 01 477 94 40
E-pošta: info@ksrd.si
Spletni mesti: www.kirurski-sanatorij.si, www.estetika.si

Identifikacijska številka: SI97626031
Matična številka: 5966809
Šifra dejavnosti: 86.100

Vpis v sodni register: št. vložka 1/28599/00, Ljubljana
Transakcijski račun: ADDIKO BANK d.d. SI56 3300 0000 1049 143

Direktorica: Brigita Kolenc univ.dipl.oec.