Abdominalna kirurgija

Na področju abdominalne kirurgije izvajajmo naslednje operativne posege: