6. 10. 2022

10 ŠTIPENDIJ V ZDRAVSTVU, ZATE!

Želiš doseči konkretne cilje v zdravstveni karieri in sprejeti dinamične izzive? Si študent/študentka 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega?

Kirurški sanatorij Rožna dolina in Diagnostični center Bled in (člana Skupine DCB – zasebne zdravstvene skupine v Sloveniji) razpisujeta v študijskem letu 2022/23 skupaj 10 štipendij.