doc.dr. Klemen Bedenčič dr. med.

Ambulanta za ortopedijo

Leta 2010 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Že v času študija se je aktivno vključeval v stroko in za svoje raziskovalno delo prejel Prešernovo nagrado. Kot študent je veliko časa preživel v operacijskih dvoranah Kirurškega sanatorija Rožna dolina in ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra. Po končanem študiju se je zaposlil v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je leta 2017 končal specializacijo iz ortopedske kirurgije. Med specializacijo je leta 2016 končal tudi doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. Ves čas se izobražuje na raznih mednarodnih tečajih in v operacijskih dvoranah v Belgiji, Franciji, Nemčiji in Avstriji, predvsem na področju stopalne kirurgije in protetike.

Na področju stopalne kirurgije, je v Splošni bolnišnici Novo mesto uvedel številne nove metode zdravljenja. Redno se udeležuje mednarodnih kongresov širom po Evropi, tudi z aktivno udeležbo in objavlja strokovne članke v priznanih mednarodnih strokovnih revijah.Kot prvi v Sloveniji je izvedel implantacijo umetnega sklepa nožnega palca.

Zaposlitev
Zaposlen je v Splošni bolnišnici Novo Mesto in od leta 2018 v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina.