Čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov do 10. dne v mesecu na spletni stran Kirurškega sanatorija objavimo čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve. Na spletnih straneh NIJZ RS so objavljene nacionalne čakalne dobe, najkrajše čakalne dobe za posamezno zdravstveno storitev na nivoju države. Pacient lahko tako na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo čakalno dobo.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina d.o.o. je Polona Laharnar, telefonska številka +386 (0)1 477 94-14 ter e-mail naslov polona.laharnar@ksrd.si. Kontaktni podatki niso namenjeni naročanju in informiranju pacientov glede pregledov in operacij. Če se želite naročiti ali prejeti informacije o prostih terminih ali čakalnih dobah se obrnite na recepcijo Kirurškega sanatorija. Več informacij glede naročanja dobite v rubriki naročanje.

Ministrstvo za zdavje je sprejelo dva pomembna dokumenta:

Na osnovi 14.a člena, Zakona o pacientovih pravicah, vas obveščamo kakšne so posledice neopravičene odsotnosti od termina. Več o vaših pravicah in dolžnostih si lahko preberete v priloženi brošuri Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.o.o.

Pravice in dolžnosti pacienta

Vodenje čakalnih seznamov

V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina vodimo čakalne sezname za vse storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Čakalne dobe prikazujemo s klikom na izbrano področje.

Čakalne dobe specialistična bolnišnična dejavnost izražena v dnevih

Čakalne dobe specialistična ambulantna dejavnost izražena v dnevih

Čakalne dobe specialistična bolnišnična dejavnost izražena v dnevih 

Področje žilne kirurgije

Izvajalci

mag.Andrej Bergauer dr. med.
mag. Nikola Lakić dr. med.
Primož Trunk dr. med.
Klemen Kerin dr. med.
Brigita Švab dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Področje abdominalne kirurgije

Izvajalci:

Yasmin Marianna Hunt dr. med.
prof.dr.Franc Jelenc dr. med.
Andraž Glavič dr. med.
Rok Testen dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Področje proktologija

Izvajalci Yasmin Marianna Hunt dr. med.
Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Področje kirurgije roke

Izvajalci Andre Lapoša dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov:

Tatjana Bavdek, booking služba, +386 (0)1 477 94 00, tatjana.bavdek@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Področje ortopedije

Izvajalci

Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
asist.mag.Matjaž Voršič dr. med.
prof. dr. Rok Vengust dr. med.
Rasto Stok dr. med.
Matej Mučič dr. med.
Lovor Suhodolčan dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov:

Brigita Lovko, dipl.MS, Mirjam Meglič, dipl.MS,  +386 (0)1 477 94 00, mirjam.meglic@ksrd.si, brigita.lovko@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Področje okulistike

Izvajalci

mag.Mateja Maležič Blažič dr.med.
Alja Črnej dr. med.

Odogovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov: Marina Laharnar, dipl.MS, Tadej Tekavčič, zdr.tehnik +386 (0)1 477 94 00

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Čakalne dobe specialistična ambulantna dejavnost izražena v dnevih

Dejavnost žilna kirurgija (operacije krčnih žil) - prvi pregled pri specialistu 1996P

Izvajalci mag. Andrej Bergauer dr. med.
mag. Nikola Lakič dr. med.
Primož Trunk dr. med.
Klemen Kerin dr. med.
Brigita Švab dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov  Kristina Kero, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Kristina Kero, dipl.MS
Služba za naročanje Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Dejavnost abdominalna kirurgija (operacije kil) - prvi pregled pri specialistu 1006P

Izvajalci Yasmin Marianna Hunt dr. med.
prof.dr.Franci Jelenc dr. med.
Andraž Glavič dr. med.
Rok Testen dr.med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS, +386 (0)1 477 94 00, brigita.lovko@ksrd.si
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Dejavnost proktologija - prvi pregled pri specialistu 1007P

Izvajalci Yasmin Marianna Hunt dr. med.
Urška Kogovšek dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS, +386 (0)1 477 94 00, brigita.lovko@ksrd.si
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Dejavnost kirurgija roke - prvi pregled pri specialistu 1038P

Izvajalci Andrej Lapoša dr. med.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Katarina Makše, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Katarina Makše, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Dejavnost ortopedija - prvi pregled pri specialistu 1033P 

Izvajalci

Mitja Maechtig dr. med.
Klemen Bedenčič dr. med.
mag.Rasto Stok dr. med.
Anže Mihelič dr. med.
prof. dr. Rok Vengust dr. med.
Matjaž Voršič dr. med.
Matej Mučič dr. med.
Lovro Suhodoločan dr. med.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl.MS
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl.MS
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

 Dejavnost okulistika (pregled za operacijo sive mrene) - prvi pregled pri specialistu 1028P

Izvajalci mag. Mateja Maležič Blažič
Vid Anton Prosenc dr. med.
Alja Črnej dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl.MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl.MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Dejavnost okulistika (pregled zaradi predpisa očal) - prvi pregled pri specialistu 1930P

Izvajalci mag. Mateja Maležič Blažič
Vid Anton Prosenc dr. med.
Alja Črnej dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl.MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl.MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Ultrazvočna dejavnosti (UZ trebuha) - pregled pri specialistu 1963

Izvajalci Gašper Gregorič dr.med.
Brelih Marija dr. med.
Marko Kastelic dr. med.
Dare Jelenko dr.med.
Kaja Katarina Šifer dr.med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Ultrazvočna dejavnost (UZ žil spodnjih okončin)- pregled pri specialistu 1938

Izvajalci Andrej Bergauer dr, med,
Janez Poklukar dr. med.
Brigita Švab dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Utrazvočna dejavnost (UZ vratnih žil)- pregled pri specialistu 1941

Izvajalci Janez Poklukar dr.med.
Brigita Švab dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si

 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Ultrazvočna dejavnosti (UZ mehkih tkiv) - pregled pri specialistu 1991

Izvajalci Gašper Gregorič dr.med.
Brelih Marija dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

 Perimetrija 1480

Izvajalci Vid Anton Prosenc dr, med.  
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl. MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl. MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

OCT 2366

Izvajalci Vid Anton Prosenc dr, med.  
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl. MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl. MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

NdYAG 2365

Izvajalci Vid Anton Prosenc dr, med.
Alja Črne dr. med.
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Marina Laharnar, dipl. MS  
Odgovorna medicinska sestra Marina Laharnar, dipl. MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Fasetna blokada 2100

Izvajalci prof.dr. Rok Vengust dr, med.  
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov Brigita Lovko, dipl MS  
Odgovorna medicinska sestra Brigita Lovko, dipl MS  
Služba za naročanje na pregled Recepcija +386 (0)1 477 94 00, recepcija@ksrd.si  

https://cakalnedobe.ezdrav.si/