Nadstandardna zavarovanja

Kirurški sanatorij Rožna dolina ima sklenjene pogodbe

za izvajanje pregledov in operacij za nadstandardno zavarovane osebe pri:

Zavarovanec se mora, v primeru, da potrebuje zdravstveno storitev, obrniti na klicni center svoje zavarovalnice, ki v njegovem imenu stopi v kontakt z izvajalcem in se dogovori za pregled ali operacijo.Vaša zavarovalnica nas bo o vašem obisku obvestila in nam tudi poslala vso potrebno dokumentacijo, ki jo za storitev potrebujemo. O vseh nadaljnih postopkih zavarovalnica stopi v kontakt z vami in vam preda vsa potrebna navodila.