Kazalniki kakovosti

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. Novosti bodo sproti objavljene tudi na spletni strani http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/ zdravstveno_varstvo/kakovost_in_varnost/kazalniki_kakovosti/.

Kazalniki kakovosti leto 2018

Kazalniki kakovosti januar marec 2018
Kazalniki kakovosti april-junij 2018
Kazalniki kakovosti julij-september 2018
Kazalniki kakovosti oktober-december 2018

Kazalniki kakovosti leto 2019

Kazalniki kakovosti januar marec 2019
Kazalniki kakovosti april-junij 2019
Kazalniki kakovosti julij-september 2019
Kazalniki kakovosti oktober-december 2019

Kazalniki kakovosti leto 2020

Kazalniki kakovosti januar marec 2020
Kazalniki kakovosti april-junij 2020
Kazalniki kakovosti julij-september 2020
Kazalniki kakovosti oktober-december 2020

Kazalniki kakovosti leto 2021

Kazalniki kakovosti januar marec 2021
Kazalniki kakovosti april junij 2021

Kazalniki kakovosti julij september 2021

Kazalniki kakovosti oktober december 2021

Kazalniki kakovosti leto 2022

Kazalniki kakovosti januar marec 2022

Kazalniki kakovosti april junij 2022

Kazalniki kakovosti julij september 2022

Kazalniki kakovosti oktober december 2022

Kazalniki kakovosti leto 2023

Kazalniki kakovosti januar marec 2023

Kazalniki kakovosti april junij 2023

Kazalniki kakovosti april junij 2023

Kazalniki kakovosti julij september 2023

Kazalniki kakovosti oktober december 2023