Kazalniki učinkovitosti izvedbe EDP

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 je določeno, da so izvajalci enkratnega dodatnega programa (v nadaljevanju EDP) za skrajševanje čakalnih dob v letu 2017 dolžni voditi in vsak mesec na svojih spletnih straneh objaviti procesne kazalnike ter realizacijo programa EDP in rednega programa glede na pogodbeni plan za ZZZS za leto 2018, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec. Glede na to, da so ti podatki namenjeni predvsem javnosti, jih v skladu navodili tudi objavljamo:

  • v številu opravljenih posegov rednega in dodatnega programa in
  • v deležu opravljenih posegov glede na letni plan.

Kazalniki učinkovitosti izvedbe EDP leto 2018

Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) maj 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) junij 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) julij 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) avgust 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) september 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) oktober 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) november 2018
Kazalniki učinkovitosti enkratnega dodatnega programa (EDP) december 2018