Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov

Vsako drugo leto se je s s trani Ministrstva za zdravje R Slovenija izvajala nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnični obravnavi, ki je enota za vse splošne, specialne in terciarne bolnišnice v Slovenije.
Vsebino vprašalnikov in analizo odgovorov je vsako leto pripravilo Ministrstvo za zdravje R Slovenije. V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina so anketne liste izpolnjevali bolniki pred odpustom iz bolnišnice. Na podlagi rezultatov ankete se je ugotavljalo zadovoljstvo bolnikov z delom bolnišnice. Vsa leta je bil Kirurški sanatorij ocenjen zelo dobro, kar nam je dalo nadaljni zagon za delo.

Nacionalna anketa 2006
Nacionalna anketa 2008
Nacionalna anketa 2010