Pritožbe in pohvale

Zaposleni v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina d.o.o. Ljubljana si prizadevamo, da bi bili pacienti zadovoljni z zdravstveno obravnavo in bivanjem v naši ustanovi. Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo med zdravljenjem oziroma zdravstveno oskrbo v naši bolnišnici, lahko rešili takoj v posamezni specialistični ambulanti ali na oddelku s pojasnili odgovornih oseb in po potrebi s konkretnimi ukrepi. Če pa to ni možno in menite, da so kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Kot pacient imate pravice, ki so opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je objavljen v Uradnem listu št. 15/08. Zakon podrobneje ureja 14 pacientovih pravic ter določa postopke reševanja sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina d.o.o. Ljubljana je na voljo na spletni strani www.kirurski-sanatorij.si. Pritožbo lahko posredujete Ljubici Stojmenović, po e-pošti ljubica.stojmenovic@ksrd.si ali na telefonsko številko 01/4779410 vsak delavnik od 9.00 do 16.00 ure. Pritožbo lahko pošljete tudi na naslov Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o., Rožna dolina cesta IV/45, 1000 Ljubljana. Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejmemo in jo tudi takoj obravnavamo v upravi Kirurškega sanatorija Rožna dolina. Na pritožbo odgovorimo najkasneje v petih delovnih dneh.

Uprava po prejemu pritožbe:

 • pisno obvesti pacienta in/ali
 • pacienta pokliče in se z njim pogovori in/ali
 • pacienta povabi na pogovor, kjer se o pritožbi pogovorimo.

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopniki pacientovih pravic v Ljubljani:

 • Duša Hlade Zore (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/12 z 17. 12. 2014, za obdobje 17. 12. 2014 – 16. 12. 2019)
  Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
  Zaloška 29
  1000 Ljubljana
  tel. številka: 01 542 32 85
  e-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si
  Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure, torek od 8.00 do 13.00 ure
   
 • Mojca Mahkota (ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 25. 4. 2023)
  Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,
  Zaloška 29
  1000 Ljubljana
  tel. številka: 01 542 32 85
  e-pošta: mojca.mahkota@nijz.si
  Uradne ure: torek od 13.00 do 19.00 ure, sreda od 8.30 do 14.30 ure
   
 • Marjan Sušelj
  Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,
  Zaloška 29
  1000 Ljubljana
  tel. številka: 01 542 32 85
  e-pošta: marjan.suselj@nijz.si
  Uradne ure: sreda od 14.30 do 19.30 ure, četrtek od 7.00 do 14.00 ure

Obvestilo za paciente o možnih načinih za vložitev pritožbe
Pravilnik
Obrazci za pritožbo