O nas

Januarja leta 1998 smo v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina operirali prvega pacienta in tako pričeli uresničevati in nadgrajevati za tisti čas dokaj smelo zastavljeno vizijo drugačne bolnice v slovenskem zdravstvenem prostoru. Kirurški sanatorij Rožna dolina je bil namreč zasnovan kot prva zasebna bolnišnica, ambiciozno tako z vidika infrastrukture in tehnične opreme, izbora nosilcev kirurških programov kot tudi z vidika zelo visokih zahtev do celotnega medicinskega osebja.

Prva leta delovanja Sanatorija se je izkazalo, da slovenski zdravstveni prostor še ni bil zrel za tako ambiciozen projekt, zato smo si prizadevali pridobiti koncesije. Kirurški sanatorij je tako že v letih 1999 in 2000 pričel počasi vstopati v sistem javnega zdravstva, ko je pridobili koncesije na področju žilne kirurgije, abdominalne kirurgije s proktologijo, oftalmologije, kirurgije roke, plastične kirurgije ter ultrazvočne diagnostike. V kasnejšem času je pridobil tudi koncesijo za ortopedsko dejavnost in operacije hrbtenice. Danes so najpogostejše operacije, ki jih opravljamo v Kirurškem sanatoriju, operacije krčnih žil, operacije kil in žolčnih kamnov, operacije TEP kolkov in kolen, operacije na hrbtenici, artroskopije kolen, operacije nožnih palcev, operacije na rokah ter operacije sivih mren.

Število operativnih posegov iz leta v leto narašča. V 24 letih delovanja je Kirurški sanatorij Rožna dolina obiskalo že več kot 170.000 pacientov.

Kirurški sanatorij je bil zasnovan kot samoplačniška bolnišnica, ki nudi svojim pacientom višje standarde bivanja. Ne glede na dejstvo, da je sedaj velika večina pacientov operirana na koncesijo, so tudi oni deležni enake kakovosti storitev tako glede pogojev bivanja in načina obravnave pacientov, ki temelji na prijaznosti in visoki kakovosti storitev.