Poslanstvo in vizija

Naše poslanstvo

Od ustanovitve dalje sta temeljni vodili našega delovanja zagotavljanje visoko kakovostnih zdravstvenih storitev in usmerjenost v dobro počutje naših pacientov. Uresničevanje našega poslanstva gradimo na:

  • skrbno izbranih zdravnikih s strokovnimi izkušnjami, ki paciente spoštujejo in jim znajo prisluhniti
  • predanosti medicinskih sester in ostalih strokovnih sodelavcev, ki pacientom omogočajo prijazno, udobno in varno bivanje v naši bolnišnici.
  • našem prepričanju, da je zdravje največja vrednota vsakega posameznika in da moramo s to vrednoto ravnati odgovorno in spoštljivo.


Naša vizija

Zavedamo se, da so meje in ovire pri uresničevanju našega poslanstva zgolj prostorske. Preseči želimo skrb, da našim pacientom zaradi prostorske omejitve ne moremo nuditi tega, kar bi si želeli mi in kar od nas pričakujejo oni. Zato je naš pogled usmerjen v izgradnjo nove, sodobne bolnišnice, večje in udobnejše za naše paciente in osebje. Vanjo bomo umestili nove kirurške programe, nove ambulantne in diagnostične prostore, vpeljali poliklinične dejavnosti , ki bodo omogočale celovito obravnavo pacientov. Vrednota, ki nas pri tem vodi je, da nova bolnišnica ni zgolj investicija v boljše in primernejše okolje za delo našega osebja, ampak je predvsem investicija v zdravje in zadovoljstvo naših pacientov.