Osnovni podatki

Osnovni podatki

Naziv Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.
Skrajšan naziv Kirurški sanatorij d.o.o.
Naslov Rožna dolina cesta IV/45
1000 Ljubljana
Slovenija
Matična številka 5966809
Davčna številka SI97626031
Transakcijski račun ADDIKO BANK d.d.
SI56 3300 0000 1049 143
NLB d.d.
SI56 0292 3001 6422 143
Telefon +386 (0)1 477 94 00
Telefaks +386 (0)1 477 94 40
e-naslov info@ksrd.si
spletna stran www.kirurski-sanatorij.si
Šifra dejavnosti 86.100
Vpis v sodni register št. vložka 1/28599/00, Ljubljana
Direktor mag. Robert Cugelj
Strokovni direktor

Blaško Smiljanič dr. med.,
imenovan kot v.d. strokovnega direktorja

Drugi pomembni podatki (leto 2021)

Število bolniških postelj 24
Dnevni hospital 10
Število operacijskih dvoran 3
Število ambulantnih prostorov 6
Število hospitalnih obravnav na letnem nivoju 4.524
Število ambulantnih obravnav na letnem nivoju 26.737
Povprečna ležalna doba 0,9 dni
Število zaposlenih 78

Katalog informacij javnega značaja