Osnovni podatki

Osnovni podatki

Naziv Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.
Skrajšan naziv Kirurški sanatorij d.o.o.
Naslov Rožna dolina cesta IV/45
1000 Ljubljana
Slovenija
Matična številka 5966809
Davčna številka SI97626031
Transakcijski račun ADDIKO BANK d.d.
SI56 3300 0000 1049 143
NLB d.d.
SI56 0292 3001 6422 143
Telefon +386 (0)1 477 94 00
Telefaks +386 (0)1 477 94 40
e-naslov info@ksrd.si
spletna stran www.kirurski-sanatorij.si
Šifra dejavnosti 86.100
Vpis v sodni register št. vložka 1/28599/00, Ljubljana
Direktor mag. Robert Cugelj
Strokovni direktor mag. Franc Vindišar dr.med.

Drugi pomembni podatki (leto 2023)

Število bolniških postelj 24
Dnevni hospital 10
Število operacijskih dvoran 3
Število ambulantnih prostorov 6
Število hospitalnih obravnav na letnem nivoju 5.102
Število ambulantnih obravnav na letnem nivoju 28.664
Povprečna ležalna doba 1 dni
Število zaposlenih 80

Katalog informacij javnega značaja