Abdominalna kirurgija

Na področju abdominalne kirurgije izvajajmo naslednje operativne posege: 

 

Naši zdravniki specialisti

abdominalna kirurgija
abdominalna kirurgija
abdminalna kirurgija in proktologija
abdominalna kirurgija