priv.doc.dr. Janez Bajec, dr.med.

Ambulanta za plastično kirurgijo, kirurgija roke in rekonstruktivna kirurgija

Strokovna področja in specializacije
Splošna kirurgija, plastična kirurgija, mikrokirurgija in kirurgija roke

Zaposlitev
Kirurški sanatorij Rožna dolina

Poklicna pot
Leta 1971 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1985 opravil specializacijo iz splošne kirurgije, pridobil doktorat znanosti na Medicinski fakulteti v Ljubljani, naslov doktorske disertacije: Zapleti pri mikrovaskularnem prenosu tkiva – pomen pooperativne venske tromboze, leta 1989 izvoljen v naziv docenta za predmet kirurgije Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 1996 pa v naziv privatnega docenta.

Od leta 1973 zaposlen na Kliniki za plastično kirurgijo in opekline Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Leta 1985 Fulbrightov štipendist, izpopolnjevanje na področju mikrovaskularnega prenosa tkiva. Med letom 1991 in 1995 predstojnik Al-Babtein Hospital v Kuvajtu, bolnišnica za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter opekline. Leta 1997 ustanovi Kirurški sanatorij Rožna dolina v Ljubljani.