prof.dr. Franc Jelenc, dr.med.

Ambulanta za abdominalno kirurgijo

Strokovna področja in specializacije
Abdominalna kirurgija

Zaposlitev
Univerzitetni Klinični center v Ljubljani
Honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Na Medicinski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1972, specialistični izpit iz splošne kirurgije opravil leta 1979. Leta 1992 uspešno zagovarjal doktorsko nalogo s področja kirurškega zdravljenja raka želodca. Leta 1996 izvoljen v naziv docenta na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

Zaposlen v Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljubljani na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo. Sodeloval pri raziskovalnih projektih s področja raka želodca in projektu transplantacije jeter. Leta 2005 izvoljen za predsednika Slovenskega združenja gastroenterologije in hepatologije. Od leta 2011 je predstojnik Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo kirurške klinike Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. S Kirurškim sanatorjem Rožna dolina sodeluje od leta 1998.