Yasmin Marianna Hunt, dr.med.

Ambulanta za abdominalno kirurgijo

Ambulanta za proktologijo

Strokovna področja in specializacije
Splošna kirurgija, abdominalna kirurgija s proktologijo

Zaposlitev
Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o. in Onkološki inštitut

Poklicna pot
Na Medicinski fakulteti diplomirala leta 1992, specializacijo iz splošne kirurgije opravila leta 2001. 

Od leta 2001 zaposlena na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Po opravljeni specializaciji se je dodatno izobraževala na področju proktologije. Leta 2011 se je zaposlila v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina.