Klinične poti

Klinična pot je orodje, ki zdravstvenemu timu omogoča racionalno in na znanstvenih dokazih utemeljeno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, natančnejše dokumentiranje in lažjo notranjo presojo zdravstvene prakse. Pomaga pa tudi pri seznanjanju pacienta s predvidenim potekom njegove zdravstvene obravnave in je dober pripomoček za izračun stroškov obravnave. Smernice je na svoji spletni strani objavilo tudi Ministrstvo za zdravje R Slovenije chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/Kakovost-zdravstvenega-varstva/Prirocnik-za-oblikovanje-klinicnih-poti.pdf

Cilj klinične poti je izboljšati kakovost zdravstvene obravnave z izboljševanjem izidov za paciente, poudarjanjem njihove varnosti, izboljšanjem pacientovega zadovoljstva ob čimbolj optimalni izkoriščenosti danih virov.« V praksi predstavlja klinična pot sodobno medicinsko dokumentacijo posameznega bolnika. V prvem koraku namreč privzame in nadgradi obstoječo dokumentacijo. Za razliko od (do)sedanje dokumentacije, ki praviloma nudi le prazen prostor za vpisovanje aktivnosti članov zdravstvenega tima, jih redko in nepopolno usmerja k natančnejšim opisom njihovega dela ali odločitev, klinična pot vnaprej predvideva vse potrebne aktivnosti določene zdravstvene obravnave saj od člana zdravstvenega osebja terja pojasnilo zaključka. Če je bila predvidena aktivnost opravljena zahteva le potrditev tega, če pa ni bila, mora osebje navesti tako razloge za uvedeno spremembo kot utemeljitev izbire drugačnega procesa oziroma odklona od predvidene obravnave. Klinična pot omogoča:

  1. hitro posodabljanje zdravstvene oskrbe z novimi znanstvenimi, strokovnimi in organizacijskimi spoznanji;
  2. olajšano usposabljanje novih zdravstvenih delavcev;
  3. spodbujanje »lastništva« klinične poti, saj jo oblikuje celoten zdravstveni tim za določeno skupino pacientov;
  4. izboljševanje dela na podlagi merjenj (in ne na podlagi občutka) preko spremljanja odklonov, primerjanja s standardi in dobrimi praksami;
  5. spreminjanje dosedanjega načina dela, ograjenega za zidove oddelkov preko oblikovanja timov, osredotočenih na pacienta in zdravljenje;
  6. boljše komuniciranje, sodelovanje in povezovanje ter preglednost opravljenega dela;
  7. boljše kodiranje, presojo in raziskovanje;
  8. izračun stroškov;
  9. povečano varnost zdravstvene obravnave in
  10. spodbudo za sodelovanje pacienta pri zdravstveni obravnavi

Klinične poti v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina d.o.o.

Klinična pot - operacija krčnih žil
Klinična pot - operacija karpalnega kanala
Klinična pot - operacija discus hernije
Klinična pot - artroskopija
Klinična pot - vstavitev TEP kolka
Klinična pot - operacija kile